Vrátiť sa do zamestnania

Deti zvyčajne vo veku 3-6 rokov navštevujú predškolské zariadenia, aby sa naučili „ako sa učiť“ adekvátne komunikovať , hrať a interagovať s inými. Učiteľ poskytuje rôzne názorné materiály a aktivity pre motiváciu detí, aby sa učili jazyk a slovíčka, matematiku, vedu a počítače, podobne ako hudbu, umenie a spoločenské správanie. Pre deti, ktoré predtým strávili väčšinu času doma, môže materská škôlka značiť tréning, ako byť bez strachu v neprítomnosti rodičov. Toto zariadenie tiež umožňuje rodičom, zvlášť matkám vrátiť sa do zamestnania.

Funkcia týchto zariadení

Materská škôlka môže byť buď poldenný, do ktorých dieťa prichádza ráno a odchádza domov po obede (ľudovo „po o“), alebo celodenné, kam dieťa prichádza ráno a odchádza domov až popoludní, spravidla okolo 16. do 17. (niekde už od 15. až do 19.) hodiny. Po tomto predškolskom zariadení, v závislosti od krajiny, deti pokračujú ďalšou úrovňou, prvou triedou základky. Mnoho súkromných spoločností v USA nazýva svoju Opatrovateľská starostlivosť Kindergarden . Vžil sa tiež termín nursery alebo nursery school (používa sa skôr vo Veľkej Británii). Predškoláci dostávajú zvyčajne desiaty a obedy v jedálni,ak mu zariadenie disponuje a ak predškolákov rodičia prihlásia ku kolektívnemu stravovanie. Inak si nosia jedlo z domu.

Vrátiť sa do zamestnania
Ohodnoťte příspěvek